Pozemky na predaj

  • Katastrálne územie Kostolné Kračany
  • v priemyselnej zóne
  • vlastná prístupová cesta
  • Rybník

Parcely sa nachádzajú blízko cesty 63, na hranici katastrálneho územia Kostolne Kračany - Dunajská Streda.

Základné informácie

Pozemok - P1


výmera cca 42 535 m2
z toho vodná plocha 21 616 m2

Pozemok - P2


výmera cca 19 591 m2

pozemok - P3


výmera cca 18 260 m2

pozemok - p4

výmera cca 16 000 m2